Dla aplikantów

Zmiana terminu kolokwium dodatkowego z prawa gospodarczego

Kolokwium dodatkowe z przedmiotu prawo gospodarcze dla osób, które nie przystąpiły do kolokwium w wyznaczonym terminie i usprawiedliwiły nieobecność w terminie przewidzianym w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej odbędzie się 18 grudnia 2020 r. o godz. 17:00.