O nas

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie jest samorządem zawodowym radców prawnych w okręgu olsztyńskim (obejmującym swoim zasięgiem dawne województwa olsztyńskie, ciechanowskie i ostrołęckie).

Samorząd ma za zadanie zapewniać warunki do wykonywania zadań radców prawnych określonych w ustawie, reprezentować radców prawnych i aplikantów oraz chronić ich interesy zawodowe. Rolą samorządu jest również współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa, przygotowywanie aplikantów do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz realizowanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego radców prawnych i nadzorowanie należytego wykonywania zawodu przez radców prawnych. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie jest jedną z 19 okręgowych izb radców prawnych w Polsce wchodzących w skład Krajowej Izby Radców Prawnych.

Czynności radcy prawnego polegają w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Poniżej przedstawiamy skład: Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, a także osoby pełniące funkcje Rzecznika Dyscyplinarnego, Członka KRRP oraz Delegatów na Krajowy Zjazd.

DZIEKAN OIRP

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

PREZYDIUM OIRP

 1. Skrodzka-Sadowska Katarzyna – Dziekan
 2. Korwek Michał – Wicedziekan
 3. Tetkowski Józef Mirosław – Wicedziekan
 4. Lewandowski Witold – Wicedziekan
 5. Kawula Marta Alicja – Skarbnik
 6. Pannek Adrianna – Sekretarz

RADA OIRP

 1. Adamczyk Marcin
 2. Baudet Agnieszka
 3. Chajęcka Ewa
 4. Chmiel-Nowacka Liliana
 5. Domańska Halina
 6. Fesnak Justyna
 7. Jezierski Cezary
 8. Kawula Marta Alicja
 9. Korwek Michał
 10. Kulczyńska Ewa
 11. Lewandowski Witold
 12. Mackiewicz Łukasz
 13. Marciniak Piotr
 14. Pannek Adrianna
 15. Rekosz-Idziak Magdalena
 16. Rogulski Jan
 17. Stusio Aleksander
 18. Tetkowski Józef Mirosław

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

 1. Godlewski Zbigniew – Przewodniczący
 2. Gulbinowicz Krzysztof
 3. Łubińska Małgorzata
 4. Nosorowski Robert
 5. Tetkowski Janusz

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY

 1. Kaliszuk Jolanta – Przewodnicząca
 2. Duraj-Górecka Lucyna – Zastępca Przewodniczącej
 3. Bieniek Małgorzata
 4. Bylińska Anna
 5. Dębska Anna
 6. Mikołajczyk-Kaczan Ewa
 7. Warcaba Kamila
 8. Wierzchowska Beata
 9. Włodarczyk Michał
 10. Wójciak Marek

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Maria Łaba

ZASTĘPCY RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

 1. Bloch-Cieślińska Barbara
 2. Januszkiewicz Krzysztof
 3. Morawski Przemysław
 4. Mystkowska-Pływaczewska Anna
 5. Płoskoński Robert
 6. Rybiński Jarosław
 7. Więckowska Katarzyna
 8. Woźniak Danuta
 9. Witkowski Janusz

CZŁONEK KRRP

 1. Korwek Michał

DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD

 1. Chmiel-Nowacka Liliana
 2. Górecki Krzysztof
 3. Kawula Marta Alicja
 4. Korwek Michał
 5. Lewandowski Witold
 6. Parkasiewicz Tomasz
 7. Skrodzka-Sadowska Katarzyna
 8. Stusio Aleksander
 9. Tetkowski Józef Mirosław

RZECZNIK PRASOWY

Chmiel-Nowacka Liliana