Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zawarła następujące umowy w zakresie działalności zagranicznej:

Umowa o partnerstwie zawarta pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie a Barcelońską Izbą Adwokacką – 20.02.2016 r.

Umowa współpracy z Izbą w Barcelonie
Umowa współpracy z Izbą w Barcelonie ver. ang
Umowa współpracy z Izbą w Barcelonie uchwała OIRP

Umowa o współpracy zawarta pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie a Izbą Adwokacką w Madrycie – 22.04.2016 r.

Umowa o współpracy z Izbą Adwokacką w Madrycie
Umowa o współpracy z Izbą Adwokacką w Madrycie-uchwała

Umowa o współpracy zawarta pomiędzy Okręgową Izba Radców Prawnych w Olsztynie a Izbą Adwokacką w Kaliningradzie – 27.05.2016 r.

Umowa o współpracy z Izbą Adwokacką w Kaliningradzie
Umowa o współpracy Kaliningrad-Olsztyn (j.polski)


OIRP Olsztyn w Paryżu

W dniach 27-28 września 2021 roku w Paryżu odbyło się doroczne (z przerwą w poprzednim roku ze względu na panującą pandemię) spotkanie Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), którego członkiem od 2012 roku jest również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie. W tym roku postanowiono poruszyć podczas Kongresu kilka tematów, które dotyczą kwestii niezwykle aktualnych. Naczelnymi tematami obrad były: realizacja prawa do sądu, pomoc prawna oraz rola samorządów prawniczych i prawników w jej świadczeniu, pomoc ...

Szczegóły

Ankieta Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA kierowana do prawników poniżej 40 roku życia

  Zapraszamy do udziału w ankiecie przeprowadzanej przez największą organizację prawniczą na świecie – Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników IBA. Ankieta kierowana jest do w pełni wykwalifikowanych młodych prawników tj. prawników poniżej 40 roku życia i ma na celu określenie ich zainteresowań zawodowych, dążeń, aspiracji, sytuacji zawodowej etc. IBA zależy, aby ankietę wypełniło jak najwięcej prawników z różnych krajów z całego świata, dostępna jest w językach angielskim i hiszpańskim. Link do ankiety: https://www.ibanet.org/LPRU/Young-lawyers-survey.aspx Krajowa Izba Radców Prawnych jest ...

Szczegóły

OIRP Olsztyn w Kaliningradzie

W dniach 20-22 czerwca 2019 roku Adwokatura Obwodu Kaliningradzkiego zorganizowała w Swietlogorsku VII konferencję na temat „Współpracy prawniczej na terytorium krajów nadbałtyckich”. Na to wydarzenie zostali zaproszeni także przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. W konferencji wzięła udział rekordowa liczba przedstawicieli zawodów prawniczych z Polski, Łotwy, Białorusi, Bułgarii, Ukrainy, Niemiec a także przedstawiciele samorządu Adwokatury Federacji Rosyjskiej na czele z jej Prezydentem  i adwokaci z poszczególnych izb położonych na jej terytorium. ...

Szczegóły

OIRP Olsztyn w Barcelonie

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 roku w Barcelonie odbyło się doroczne spotkanie Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), którego członkiem od 2012 roku jest również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie. Naczelnym tematem tegorocznego Kongresu było zagadnienie podziału władzy i fundamentalnych aspektów rządów prawa. W trakcje sesji trwającej cały dzień odniesiono się do powyższego zagadnienia w bardzo ciekawy i różnorodny sposób, prezentując wystąpienia nawiązujące zarówno do myśl Monteskiusza, jak i sytuacji ...

Szczegóły

Otwarcie zgłoszeń – międzynarodowy program edukacyjny ERA – „EU litigation for lawyers”

Szanowni Państwo, w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego kierowanego m.in. do radców prawnych, którego głównym organizatorem jest Akademia Prawa Europejskiego ERA, ogłaszamy nabór na dwudniowe seminarium nt. postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers – Litigating EU Law. Proceeding before the Court of Justice of the EU – CJEU, visit to the CJEU”) w Trewirze i Luksemburgu. Obecnie prowadzony jest nabór na wyjazd na seminarium w terminie 3-4 kwietnia 2019 r. – z ramienia Krajowej ...

Szczegóły

OIRP Olsztyn w Kaliningradzie

W dniach 25-26 maja 2018 roku Adwokatura Obwodu Kaliningradzkiego zorganizowała w Swietłogorsku VI konferencję na temat „Współpracy prawniczej na terytorium krajów nadbałtyckich”. Na to wydarzenie zostali zaproszeni także przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. W konferencji wzięła udział rekordowa liczba przedstawicieli zawodów prawniczych z Polski, Łotwy, Białorusi, a także przedstawicieli samorządu Adwokatury Federacji Rosyjskiej i adwokatów z poszczególnych izb położonych na jej terytorium. Wydarzenie rozpoczęło się od powitalnego przemówienia Dziekana Izby Adwokackiej ...

Szczegóły

OIRP Olsztyn w Bolonii

W dniach 17-19 maja 2018 roku w Bolonii odbyło się doroczne spotkanie Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), którego członkiem od 2012 roku jest również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie. Naczelnym tematem tegorocznego Kongresu było zagadnienie związków jednopłciowych i regulacji prawnych ich dotyczących. Odbył się szereg bardzo ciekawych wykładów dotyczących tej kwestii. Przedstawiono różne rozwiązania dotyczące homoseksualnych małżeństw oraz doświadczenia związane z ponadnarodowymi sporami sądowymi dotyczącymi opieki i ochrony nieletnich. ...

Szczegóły

OIRP Olsztyn w Barcelonie

W dniach 22-24 lutego 2018 roku w Barcelonie odbyły się obchody dorocznego Święta Adwokatury Barcelońskiej Jacques Henry de Sant Raimon przygotowanego we współpracy z FBE (Federacją Adwokatur Europejskich) wraz z organizowaną przy okazji obchodów konferencją prawniczą na temat: Tajemnica handlowa: ochrona i wykonalność. OIRP Olsztyn była reprezentowana na tych uroczystościach przez radcę prawnego Michała Korwek (Wicedziekana). W dniu 22 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie zaprzyjaźnionych izb prawniczych z którymi izba barcelońska ma podpisane umowy ...

Szczegóły

Spotkanie Federacji Adwokatur Europejskich w Londynie

W dniach 9-11 listopada 2017 roku w Londynie odbyło się doroczne spotkanie Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), którego członkiem od 2012 roku jest również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie. Na Kongresie obecni byli mec. Dariusz Gibasiewicz (Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych) oraz reprezentujący KIRP Michał Korwek (wice prezes) Naczelnym tematem tegorocznego Kongresu było zagadnienie zmian klimatycznych a prawo. Odbyło się szereg warsztatów oraz wykładów dotyczących tej kwestii. Wskazano, że zmiany polityczne ...

Szczegóły