Kategoria -Dla aplikantów

Legitymacja radcy prawnego w mObywatelu

Wkrótce w aplikacji mObywatel zostaną udostępnione e-legitymacje radcy prawnego i aplikanta radcowskiego. e-Legitymacja radcy prawnego i aplikanta radcowskiego tak jak klasyczna...

Regulamin i program Aplikacji

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_1153_XI_2023_w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej