Kolokwia i kolokwia poprawkowe

Terminy kolokwiów ustnych i pisemnych aplikantów I, II, III roku

I rok:

19 czerwca 2023 r. od godz. 11:00 Kolokwium ustne z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, sala wykładowa w siedzibie OIRP w Olsztynie przy ul. Kopernika 10.

Harmonogram kolokwium prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 2023

30 października 2023 r., godz. 10:00 Kolokwium z przedmiotu prawo cywilne i postępowanie cywilne, sala wykładowa w siedzibie OIRP w Olsztynie przy ul. Kopernika 10.

11 grudnia 2023 r., godz. 10:00 Kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo cywilne i postępowanie cywilne, miejsce przeprowadzenia kolokwium zostanie podane w terminie późniejszym.

13 grudnia 2023 r. godz. 13:30 Kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, miejsce przeprowadzenia kolokwium zostanie podane w terminie późniejszym.

II rok:

23 maja 2023 r., godz. 10:00 Kolokwium pisemne  z przedmiotu prawo rodzinne i opiekuńcze, sala wykładowa w siedzibie OIRP w Olsztynie przy ul. Kopernika 10.

14 listopada 2023 r., godz.10:00 Kolokwium pisemne z przedmiotu prawo gospodarcze. Sala wykładowa przy ul. Warmińskiej 14 lok. 8 (wejście od optyka)

21 listopada 2023 r., godz. 10:00 Kolokwium pisemne z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, sala wykładowa w siedzibie OIRP w Olsztynie przy ul. Kopernika 10.

12-13 października 2023 r. od godz. 9:00 Kolokwium ustne prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne, sala wykładowa w siedzibie OIRP w Olsztynie przy ul. Kopernika 10. Aktualizacja-Harmonogram kolokwium prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne 12-13.10.2023 r.

1 grudnia 2023 r. od godz. 9:00 Kolokwium poprawkowe ustne prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne, miejsce przeprowadzenia kolokwium zostanie podane w terminie późniejszym

5 grudnia 2023 r., godz. 10:00 Kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo gospodarcze, miejsce przeprowadzenia kolokwium zostanie podane w terminie późniejszym.

13 grudnia 2023 r., godz. 10:00 Kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia.

III rok:

20-21 czerwca 2023 r. godz. 9:00 Kolokwium ustne z przedmiotu zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych, sala wykładowa w siedzibie OIRP w Olsztynie przy ul. Kopernika 10.

Harmonogram kolokwium etyka III rok 2023, zm. 19.06.2023

14 listopada 2023 r., godz. 10:00 Kolokwium pisemne z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe, sala wykładowa w siedzibie OIRP w Olsztynie przy ul. Kopernika 10.

Miejsce przeprowadzenie kolokwiów pisemnych zostanie podane w terminie późniejszym.