Kolokwia

Terminy kolokwiów ustnych i pisemnych aplikantów I, II, III roku

I rok:

16-17 maja 2022 r. Kolokwium ustne z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, sala wykładowa w siedzibie OIRP w Olsztynie przy ul. Kopernika 10.

Harmonogram godzinowy-kolokwium I rok prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 16-17.05.2022 r.

II rok:

14 czerwca 2022 r. Kolokwium pisemne  z przedmiotu prawo rodzinne i opiekuńcze.

III rok:

24-25 maja 2022 r. Kolokwium ustne z przedmiotu zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych, sala wykładowa w siedzibie OIRP w Olsztynie przy ul. Kopernika 10. Harmonogram godzinowy kolokwium z zasad wykonywania zawodu i etyki III rok