Kolokwia i kolokwia poprawkowe

Terminy kolokwiów ustnych i pisemnych aplikantów I, II, III roku

I rok:

15 maja 2024 r. – kolokwium ustne z przedmiotu Etyka zawodu radcy prawnego, zasady wykonywania zawodu, organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych od godz. 9:00. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP przy ul. Artyleryjskiej 3s. Harmonogram godzinowy – kolokwium I rok Etyka zawodu radcy prawnego, zasady wykonywania zawodu, organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych