Polityka prywatności

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych dla użytkowników odwiedzających stronę internetową archiwum.oirp.olsztyn.pl Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

2. ZBIERANIE I WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w tym serwisie. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie nie będzie tych informacji sprzedawał, wydzierżawiał ani udostępniał osobom trzecim w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej.

3. ANONIMOWOŚĆ

Informacje zawarte w logach systemowych są przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszego serwera. Ponadto Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zastrzega sobie prawo do korzystania z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych.

4. COOKIES

Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie może używać cookies do rozpoznania użytkowników, którzy wielokrotnie odwiedzają naszą stronę oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu przez użytkowników.

5. FORMULARZE KONTAKTOWE

Informacje zawarte w formularzu są wykorzystywane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie do kontaktów z użytkownikami serwisu oraz ciągłego dostosowywania zawartych na stronie informacji do potrzeb i oczekiwań naszych użytkowników.

6. SUBSKRYPCJE

Aby otrzymać pewne informacje o pracy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, konieczne jest podanie przez użytkownika swojego adresu e-mail. Adres ten będzie wykorzystywany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie tylko w celu wysłania żądanych informacji. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z tej usługi, może w każdej chwili anulować subskrypcję.

7. OCHRONA DANYCH I ZACHOWANIE POUFNOŚCI

Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie za pośrednictwem tego serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa. Jednocześnie prosimy o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu naszego serwisu, aby nikt postronny nie mógł wykorzystywać lub zmieniać Państwa informacji. Prosimy też o zachowanie ostrożności w udostępnianiu ich osobom trzecim.

8. ZMIANY W ZASADACH ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. W związku z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.