Radcowie - aktualności

Koniec cyklu doskonalenia zawodowego 2021-2023

Informujemy, że termin składania dokumentów potwierdzających ukończenie V Cyklu Szkoleniowego, który zakończył się 31 grudnia 2023 r. dobiega końca. Na podstawie  §9...

Pomoc obrońcy w postępowaniu przyspieszonym

Na podstawie rozporządzenia MS z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (Dz.U...