Dla aplikantów Dla radców Strona główna

Zaproszenie na otwarcie siedziby przy ul. Artyleryjskiej 3s

Dziekan i Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie serdecznie zapraszają radców prawnych i aplikantów radcowskich na uroczyste otwarcie budynku – nowej siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3s w dniu 17 kwietnia 2024 roku o godz. 13:15

Program uroczystości:

  1. Przywitanie Gości
  2. Przemówienie Dziekana OIRP i Prezesa KRRP
  3. Uroczyste przecięcie wstęgi
  4. Występ chóru OIRP w Olsztynie
  5. Spacer po Izbie

Po krótkiej uroczystości delegaci udadzą się na Zgromadzenie sprawozdawcze OIRP do Kuźni Społecznej (3 minuty pieszo).

Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o zgłoszenie udziału poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@oirp.olsztyn.pl lub telefoniczne zgłoszenie pod nr tel. 89 527 98 63 w terminie do 12 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska