Dla aplikantów

Terminy kolokwiów dla I, II i III roku aplikacji 2020

Poniżej publikujemy terminy kolokwiów na aplikacji radcowskiej w 2020 roku:

I rok

Prawo cywilne – 27 października 2020 roku,  godz.12.00

Postępowanie cywilne – 3 listopada 2020 roku,  godz. 12.00

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych –

-18 listopada 2020 r. od godz. 10:00

19 listopada 2020 r. od godz. 12:00

– 20 listopada 2020 r. od godz. 12:00

podział aplikantów I roku na grupy, kolokwium prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 18-20. listopada 2020r.

II rok

Prawo rodzinne i opiekuńcze-13 października 2020 roku, godz. 12.00, sala wykładowa na ul. Warmińskiej 14 (wejście od optyka)

Kodeks spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne-24 listopada 2020 roku, godz. 12:00

Prawo gospodarcze (kolokwium ustne)-3,5,6 listopada 2020 roku od godz. 9:00,podział na grupy aplikantów II roku prawo gospodarcze 3,5,6 listopada 2020.

Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia17 listopada 2020 roku godz. 12.00

 

III rok

Zasady Wykonywania Zawodu i Etyka – 27-28 października 2020 roku od godz. 8:00, Podział aplikantów III roku 2020 na grupy

Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe – 10 listopada 2020 r. godz. 12:00

 

 

Terminy oraz miejsce pozostałych kolokwiów zostaną podane w terminie późniejszym.