Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Brak miejsc na szkolenie on-line w dniu 28.11.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że limit miejsc na szkolenie pt. Kary umowne w dniu 28.11.2020 r. został wyczerpany.

Osoby, które zgłosiły swój udział w szkoleniu, a nie będą mogły w nim uczestniczyć proszone są o pilne powiadomienie o tym fakcie Biura OIRP w Olsztynie tel. 89 527 98 63 lub biuro@oirp.olsztyn.pl