Prezes SSP i OMG: Cezary Jezierski
Zastępca Prezesa SSP i OMG: Tomasz Parkasiewicz

Biuro czynne:
Pon. – pt.: 8:00 – 16:00
10-511 Olsztyn
ul. Kopernika 10
Tel: (+48 89) 527-98-63
Tel/fax: (+48 89) 523-79-80
E-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
PKO Bank Polski S.A.
04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

Dlaczego profesjonalne mediacje?

Wg raportu Banku Światowego „Doing Business 2014” średni czas przygotowania i przeprowadzenia postępowań sądowych wynosi w Polsce 540 dni, a średni czas na wykonanie wyroku – 145 dni.
Firmy windykacyjne twierdzą, że już po 6 miesiącach większość długów jest nie do odzyskania.
Aż 90% spraw kierowanych przeciwko Polsce do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczy przewlekłości postępowania.

W związku z powyższą statystyką, w dniu 09.05.09r. uchwałą Rady OIRP w Olsztynie utworzony został Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.
Jest to nie tylko odpowiedź samorządu radców prawnych na kryzys wymiaru sprawiedliwości.
Głównym celem wprowadzenia tej alternatywnej metody rozwiązywania sporów (ADR) jest oferowanie przedsiębiorcom metody komplementarnej do ich biznesu, która gwarantuje szybkie, tanie i skuteczne zakończenie konfliktu.

Profesjonalne prowadzenie mediacji ma ponadto na celu poszerzenie wachlarza rozwiązań które mogą doradzać prawnicy swoim Klientom przy rozwiązywaniu sporów, jako sposób nie eskalujący konfliktu. Możliwość skorzystania z mediacji można przewidzieć już na etapie sporządzania umów, poprzez umieszczenie w niej klauzuli umowy o mediację.

Mediacja daje korzyści poprzez:

  • szybkie, tanie i proste postępowanie
  • wpływ na wybór składu zespołu mediatorów,
  • rozwiązanie problemu bez pogłębiania konfliktu,
  • ograniczenie kosztów postępowania,
  • poufność postępowania oraz brak złego rozgłosu
  • utrzymanie współpracy między stronami.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi mediacji znajdującymi się w tej zakładce. Polecam też korzystanie z mediacji zarówno w sprawach spornych już istniejących, jak również w przyszłych, poprzez zamieszczanie klauzul umownych o poddaniu spraw między stronami mediacji w naszym Ośrodku (wzory znajdują się w odpowiednich dokumentach). Z pewnością staniecie się Państwo zwolennikami proponowanych przez nas metod rozwiązywania sporów.

Prezes SSP i OMG

/-/ Cezary Jezierski


Dokumenty dla Przedsiębiorców:

Dokumenty dla Radcy Prawnego:


 

Szkolenie zostań mediatorem-informacje organizacyjne

Radców prawnych – uczestników szkolenia podstawowego informujemy, że zajęcia z Panem Maciejem Podraską w wymiarze 40 godzin będą odbywały zdalnie. Szczegółowy harmonogram: 22,23,24.10.2021 r. (piątek – od 14.00 do 20.00, sobota – od 9.00 do 16.00, niedziela – 9.00 do 15.00) 29,30,31.10.2021 r. (piątek – od 14.00 do 20.00, sobota – od 9.00 do 16.00, niedziela – 9.00 do 15.00) Dziekan Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Szczegóły

Międzynarodowy Tydzień Mediacji – zaproszenia na spotkania w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

Szanowni Państwo, W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbędą się dwa spotkania, których organizatorami są Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych oraz Sąd Okręgowy w Olsztynie. Pierwszego dnia obchodów Międzynarodowego Tygodnia Mediacji tj. 18 października 2021 r. odbędzie się panel dyskusyjny, który dedykowany jest sędziom, mediatorom, przedstawicielom środowiska prawniczego, nauczycielom akademickim oraz przedsiębiorcom z województwa warmińsko-mazurskiego. Drugiego dnia tj. 19 października 2021 r. odbędzie się spotkanie mediatorów z przedstawicielami sądownictwa ...

Szczegóły

Wyczerpany limit miejsc na szkolenie pt. Mediacje-szkolenie podstawowe

Uprzejmie informujemy, że limit miejsc na szkolenie pt. Mediacje-szkolenie podstawowe został wyczerpany. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą przesyłać karty zgłoszeniowe bez dokonywania wpłaty na adres kj@oirp.olsztyn.pl. Zgłoszenia te zostaną zarejestrowane na liście rezerwowej. Jednocześnie informujemy, że przy dużym zainteresowaniu Izba jest w stanie zorganizować drugie szkolenie w listopadzie.

Szczegóły

Zostań mediatorem

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zaprasza chętnych radców prawnych OIRP w Olsztynie na szkolenie pt. Mediacje-szkolenie podstawowe, które będzie prowadzone stosownie do sytuacji epidemicznej – w systemie hybrydowym bądź on-line za pośrednictwem platformy zoom.  (w łącznym wymiarze 40 godzin) w niżej wymienionych terminach: 22,23,24.10.2021 r. (piątek – godziny popołudniowe, sobota, niedziela) 29,30,31.10.2021 r. (piątek – godziny popołudniowe, sobota, niedziela) Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla radców prawnych OIRP w Olsztynie. Za udział w szkoleniu będą ...

Szczegóły

Kapituła Konkursu „Ambasador Mediacji” rozstrzygnęła tegoroczną jego edycję.

Szanowni Państwo, Kapituła Konkursu „Ambasador Mediacji” organizowanego przez Komisję Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Ogólnopolską Sieć „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych” rozstrzygnęła tegoroczną jego edycję. W wyniku przeprowadzonego głosowania tytuł „Ambasadora Mediacji” przyznano Agnieszce Owczarewicz – sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie, członkowi Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME, zrzeszającego sędziów z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich EFTA. Laureatka konkursu ...

Szczegóły

Druga edycja konkursu ,,Ambasador Mediacji” – trwa zgłaszanie kandydatur

Rozpoczęła się kolejna odsłona Ogólnopolskiego konkursu „Ambasador Mediacji”, którego organizatorem jest Krajowa Rada Radców Prawnych oraz ośrodki mediacji zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci ,,Ośrodki Radców Prawnych”. Już po raz drugi wybrana zostanie osoba lub podmiot, który przyczynił się do spopularyzowania instytucji mediacji, w sposób szczególny ją wykorzystał lub promował. Wizją projektu jest propagowanie mediacji, jako alternatywy dla długich i męczących procesów sądowych. Przedmiotem mediacji mogą być ...

Szczegóły

Nabór na studia podyplomowe „Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej”

Szanowni Państwo, informujemy o rekrutacji na kolejną, III edycję studiów podyplomowych pt. „Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej”, która będzie przeprowadzona w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w obszarze mediacji w sprawach cywilnych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy stronom przy załatwianiu spraw cywilnych.   Szczegółowe informacje o studiach można znaleźć na stronie internetowej: www.wpia.uni.lodz.pl/mediatorzy oraz w załączniku.   Z poważaniem Lidia Ścisło zaproszenie_mediatorzy

Szczegóły

KONKURS ,,AMBASADOR MEDIACJI‘’ ROZSTRZYGNIĘTY!

Szanowni Państwo,   Kapituła konkursu ,,Ambasador Mediacji‘’ organizowanego przez Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Ogólnopolską Sieć ,,Ośrodki Mediacji Radców Prawnych‘’ dokonała wyboru laureata w pierwszej edycji konkursu za rok 2019.   Do konkursu zgłoszono siedmioro kandydatów spośród sędziów sądów okręgowych, sędziów sądów rejonowych oraz radców prawnych. W wyniku oceny zgłoszonych kandydatur i przeprowadzonego głosowania tytuł ,,Ambasadora Mediacji‘’ za rok 2019 przypadł radcy prawnemu Pani Marii Młotkowskiej ...

Szczegóły

Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspierające sukces w biznesie-publikacja objęta patronatem Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie

Szanowni Państwo, Informujemy, że Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie objął patronat medialny nad pozycją autorstwa Anny Kalisz i Adama Zienkewicza pt. Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspierające sukces w biznesie – zapraszamy do lektury. Książka przydatna w szczególności przedsiębiorcom, przed którymi na co dzień pojawiają się wyzwania w zakresie podejmowania i utrzymywania efektywnej współpracy oraz opanowania wielu konfliktów,  których nie sposób uniknąć w obrocie gospodarczym. Poniżej publikujemy materiał promocyjny: mediacja-material-promocyjny

Szczegóły

Zaproszenie do zdalnego obchodzenia MDM 2020

Bydgoszcz, dn. 05.10.2020   Szanowni Państwo, W imieniu Pani Dziekan Katarzyny Skrodzkiej-Sadowskiej i Prezesa Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie Pana Cezarego Jezierskiego serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniach związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji (15.10.2020) oraz Tygodnia Mediacji (12.10.2020 – 16.10.2020) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych prowadzący Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy oraz Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie wspólnie z Sądem Okręgowym w Bydgoszczy, Sądem ...

Szczegóły