Lista lekarzy sądowych

Poniżej zamieszczamy „Wykaz lekarzy sądowych Sądu Okręgowego w Olsztynie” uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby (Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym – Dz.U. nr 123, poz. 849).

Pliki do pobrania