Newsletter OIRP w Olsztynie

Chcę otrzymywać informacje o bieżącej działalności OIRP Olsztyn, w tym Biuletyn Informacyjny

Please wait...

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

 

Klauzula informacyjna – Newsletter OIRP Olsztyn

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie, ul. Kopernika 10, 10-511 Olsztyn. Z Administratorem możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób: adres e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl, telefonicznie: 89 527 98 63 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Podane w formularzu dane osobowe przetwarzamy w celu świadczenia usługi Newsletter OIRP Olsztyn, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO.

Informujemy, że podanie adresu email jest niezbędne dla realizacji usługi. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne.

Dostęp do Twoich danych mogą mieć podmioty, które współpracują z nami przy realizacji usługi Newsletter OIRP Olsztyn. W szczególnych przypadkach możemy także udostępnić Twoje dane podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także, w przypadkach określonych przepisami – prawo do sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.

W stopce każdej wysyłanej przez nas wiadomości jest link, za pomocą którego możesz się wypisać. W każdym momencie możesz się wypisać z listy dystrybucyjnej – twoje dane zostaną niezwłocznie usunięte z naszych systemów. Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu rezygnacji z usługi Newsletter OIRP Olsztyn.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj.  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.