Prezes SSP i OMG: Cezary Jezierski
Zastępca Prezesa SSP i OMG: Tomasz Parkasiewicz

Biuro czynne:
Pon. – pt.: 8:00 – 16:00
10-511 Olsztyn
ul. Kopernika 10
Tel: (+48 89) 527-98-63
Tel/fax: (+48 89) 523-79-80
E-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
PKO Bank Polski S.A.
04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

Czym się różni Stały Sąd Polubowny od sądu państwowego?
Sądownictwo polubowne (arbitraż) stanowi jeden z najbardziej popularnych, alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami.
Podczas gdy sądownictwo państwowe boryka się z powszechnie znanym problemem przewlekłości postępowania, jedną z podstawowych zalet arbitrażu jest szybkość postępowania, bowiem na rozstrzygnięcie strony oczekują zwykle nie dłużej niż kilka miesięcy, a zdarza się, że następuje ono już na pierwszej rozprawie.
Istota postępowania arbitrażowego sprzyja zażegnaniu sporu między przedsiębiorcami i stwarza możliwość kontynuowania współpracy handlowej. Przede wszystkim przebiega ono w atmosferze odbiegającej od tej, znanej wielu przedsiębiorcom z sal sądowych. Procedura jest mniej sformalizowana, bardziej przyjazna i bezpośrednia.
Zminimalizowaniu eskalacji konfliktu sprzyja także kolejna niebagatelna zaleta arbitrażu, jaką jest poufność postępowania, bowiem przebiega ono bez udziału publiczności, przez co przedmiot procesu znany jest jedynie jego stronom. Każda ze stron traktowana jest przy tym na równych prawach i w toku postępowania jest uprawniona do przedstawienia swoich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie.
Podstawą do poddania sporu rozstrzygnięciu Stałego Sądu Polubownego jest uprzednie wprowadzenie do zawieranej między stronami umowy tzw. klauzuli arbitrażowej lub zawarcie umowy zapisu na sąd polubowny – w przypadku sporu już istniejącego. Modelową klauzulę arbitrażową oraz projekt umowy znajdziecie Państwo w linku poniżej.
Postępowanie prowadzone jest przez trzech arbitrów, spośród których – po jednym – wskazuje każda ze stron postępowania. Wyboru dokonuje się spośród arbitrów znajdujących się na dostępnej dla Państwa liście. Jak się Państwo przekonacie, Stały Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie zapewnia obsługę procesu przez doświadczonych w wielu dziedzinach prawa arbitrów, w tym również w językach obcych.
Co ważne, wyrok Stałego Sądu Polubownego ma moc prawną równą wyrokowi sądu państwowego, który jedynie stwierdza wykonalność orzeczenia sądu arbitrażowego. Podobnie jak w przypadku ugody zawartej w postępowaniu polubownym.

Zachęcam Państwa serdecznie do zapoznania się z udostępnionymi dokumentami dotyczącymi postępowania arbitrażowego i wykorzystania jego zalet w praktyce.

Wiceprezes SSP i OMG

/-/ Tomasz Parkasiewicz


Dokumenty dla Przedsiębiorcy:
Dokumenty dla Radcy Prawnego:


Centrum Mediacji Gospodarczej – szkolenie 22.02.2018 r.

Informujemy, że Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Negocjacje i mediacje narzędziem pracy radcy prawnego”,  które odbędzie się 22 lutego 2018 r. w siedzibie KRRP w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 18 lok. 4 w godz. 11:00 – 16:00. Program szkolenia obejmuje: Wprowadzenie do tematyki komunikacji interpersonalnej w kontakcie prawnik – klient. Najważniejsze elementy komunikacji interpersonalnej. Analiza potrzeb i interesów klienta – proaktywność w podejściu do klienta. Psychologia osobowości – ...

Szczegóły

Ogólnopolska Sieć Ośrodków Mediacji Radców Prawnych- podpisanie aktu założycielskiego – Warszawa 16.10.2017 r.

W dniu 16 października 2017 r. Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie przystąpił do aktu założycielskiego Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych. Uroczystość podpisania aktu założycielskiego odbyła się w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przedstawiamy informacje prasowe dotyczące  tego wydarzenia i rozmowę w telewizji internetowej Rzeczypospolitej dostępne pod linkiem: http://mediacje.kirp.pl/aktualnosci/ Zamieszczamy również minireportaż: https://we.tl/OvohgBydD8 link do artykułu: http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/radcowie-prawni-tworza-siec-osrodkow-mediacji Zapraszamy do Galerii: Ogólnopolska Sieć Ośrodków Mediacji Radców Prawnych  

Szczegóły

Apel Dziekana OIRP w Olsztynie do radców prawnych

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni, Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony jest w Polsce od roku 2007. Wzorem lat ubiegłych w tym roku obchodzony jest także Tydzień Mediacji przypadający na 16-20 października 2017r. Ideą obchodów tych dni jest popularyzowanie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów i sporów. Jako radcowie prawni aktywnie włączamy się w tym okresie w obchody Międzynarodowego Dnia i Tygodnia Mediacji. Ośrodek Mediacji Gospodarczej przy OIRP ...

Szczegóły

Zakończyły się obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji

W dniach 13-17.10.2014r. Ośrodek Mediacji Gospodarczych i Stały Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, zorganizowały obchody Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. Współorganizatorem obchodów był Uniwersytet Warmińsko Mazurski. Patronat nad obchodami objął Minister Sprawiedliwości, Prezes Sądu Okręgowego i Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie. Patronat medialny objęła Gazeta Olsztyńska. Patronat wydawniczy sprawowało Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A.  Partnerem była Galeria Warmińska. Wprawdzie powszechnie obchodzony jest ...

Szczegóły

Relacja telewizyjna z obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji

Okręgowa Izba Radców Prawnych zorganizowała konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, zapraszamy do zapoznania się z relacjami: http://www.tvp.pl/olsztyn/informacja/informacje/wideo/151014-godz-1830/17255802 (rozpoczęcie transmisji w 13:55)  http://www.tvp.pl/olsztyn/aktualnosci/rozmaitosci/specjalisci-od-sporow-w-olsztynie/17254742

Szczegóły

Powołanie Zastępcy Prezesa Stałego Sądu Polubownego i Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie.

Na wniosek Prezesa SSP i OMG przy OIRP w Olsztynie Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych powołała w dniu 28 sierpnia 2013 r. radcę prawnego Tomasza Parkasiewicza na Zastępcę Prezesa Stałego Sądu Polubownego i Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie. Głównym zadaniem Zastępcy Prezesa będzie rozwój działalności Stałego Sądu Polubownego.

Szczegóły