Stały Sąd Polubowny

Prezes SSP i OMG: Cezary Jezierski
Zastępca Prezesa SSP i OMG: Tomasz Parkasiewicz

Biuro czynne:
Pon. – pt.: 8:00 – 16:00
10-511 Olsztyn
ul. Kopernika 10
Tel: (+48 89) 527-98-63
Tel/fax: (+48 89) 523-79-80
E-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
PKO Bank Polski S.A.
04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

Czym się różni Stały Sąd Polubowny od sądu państwowego?

Sądownictwo polubowne (arbitraż) stanowi jeden z najbardziej popularnych, alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami.
Podczas gdy sądownictwo państwowe boryka się z powszechnie znanym problemem przewlekłości postępowania, jedną z podstawowych zalet arbitrażu jest szybkość postępowania, bowiem na rozstrzygnięcie strony oczekują zwykle nie dłużej niż kilka miesięcy, a zdarza się, że następuje ono już na pierwszej rozprawie.

Istota postępowania arbitrażowego sprzyja zażegnaniu sporu między przedsiębiorcami i stwarza możliwość kontynuowania współpracy handlowej. Przede wszystkim przebiega ono w atmosferze odbiegającej od tej, znanej wielu przedsiębiorcom z sal sądowych. Procedura jest mniej sformalizowana, bardziej przyjazna i bezpośrednia.

Zminimalizowaniu eskalacji konfliktu sprzyja także kolejna niebagatelna zaleta arbitrażu, jaką jest poufność postępowania, bowiem przebiega ono bez udziału publiczności, przez co przedmiot procesu znany jest jedynie jego stronom. Każda ze stron traktowana jest przy tym na równych prawach i w toku postępowania jest uprawniona do przedstawienia swoich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie.

Podstawą do poddania sporu rozstrzygnięciu Stałego Sądu Polubownego jest uprzednie wprowadzenie do zawieranej między stronami umowy tzw. klauzuli arbitrażowej lub zawarcie umowy zapisu na sąd polubowny – w przypadku sporu już istniejącego. Modelową klauzulę arbitrażową oraz projekt umowy znajdziecie Państwo w linku poniżej.

Postępowanie prowadzone jest przez trzech arbitrów, spośród których – po jednym – wskazuje każda ze stron postępowania. Wyboru dokonuje się spośród arbitrów znajdujących się na dostępnej dla Państwa liście. Jak się Państwo przekonacie, Stały Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie zapewnia obsługę procesu przez doświadczonych w wielu dziedzinach prawa arbitrów, w tym również w językach obcych.

Co ważne, wyrok Stałego Sądu Polubownego ma moc prawną równą wyrokowi sądu państwowego, który jedynie stwierdza wykonalność orzeczenia sądu arbitrażowego. Podobnie jak w przypadku ugody zawartej w postępowaniu polubownym.

Zachęcam Państwa serdecznie do zapoznania się z udostępnionymi dokumentami dotyczącymi postępowania arbitrażowego i wykorzystania jego zalet w praktyce.

Wiceprezes SSP i OMG

/-/ Tomasz Parkasiewicz

Dokumenty dla przedsiębiorcy:

Dokumenty dla radcy prawnego:

Stały Sąd Polubowny – najnowsze aktualności:

Stały Sąd Polubowny - Wszystkie aktualności