Dla aplikantów

Wyniki kolokwium poprawkowego aplikantów I roku z przedmiotu prawo cywilne przeprowadzonego w dniu 10.12.2019 r.

Wyniki kolokwium poprawkowego aplikantów I roku z przedmiotu prawo cywilne przeprowadzonego w dniu 10.12.2019 r.

Kod Kazus Ocena
H 5 24 db
H 7 20 dst
H 11 26 db
H 8 24 db
H 6 20 dst
H 10 23 dst
H 4 24 db
H 12 23 dst
H 9 22 dst
H 2 24 db
H 3 25 db