Dla aplikantów

Wyniki kolokwium poprawkowego I roku z przedmiotu postępowanie cywilne przeprowadzonego w dniu 3.12.2019 r.

Wyniki kolokwium poprawkowego I roku z przedmiotu postępowanie cywilne przeprowadzonego w dniu 3.12.2019 r.

Kod Kazus Ocena
G 9 20 dst
G 4 20 dst
G 1 24 db
G 2 22 dst
G 7 24 db
G 5 29 bdb
G 6 20 dst
G 12 25 db
G 3 20 dst
G 10 26 db
G 8 21 dst