Dla aplikantów

Harmonogram zajęć praktycznych aplikantów I roku 2020-SO w Płocku

Poniżej publikujemy harmonogram zajęć praktycznych w Sądzie Okręgowym w Płocku dla aplikantów I roku 2020: Pani Aleksandry Fokszej-Lalak, Pani Anny Krawczuk-Granoszewskiej, Pani Niny Ślesickiej-Kołodziejskiej i Pana Patryka Burdeckiego.

Jednocześnie informujemy, że są Państwo zobowiązani do odbycia praktyk w Sądzie Okręgowym w Olsztynie  V Wydział Gospodarczy.

Harmonogram-praktyk-SO-w-Płocku, zm. .17.03.2020