Dla aplikantów

Cykl bezpłatnych szkoleń online dla aplikantów przed egzaminami zawodowymi

Wolters Kluwer Polska przygotował cykl 5 bezpłatnych szkoleń online dla aplikantów przygotowujących się do egzaminów zawodowych, ale również do kolokwiów. W czasie szkoleń omówione zostaną m.in. zagadnienia z zakresu tworzenia pism procesowych. Szczegółowa agenda szkoleń oraz zapisy znajdują się na stronie: www.aplikanci.LEX.pl/szkolenia

Ulotka bezpłatne webinary dla aplikantów