Dla aplikantów

Harmonogram zajęć praktycznych aplikantów I roku 2020-SO w Ostrołęce

Poniżej publikujemy harmonogram zajęć praktycznych w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce dla aplikantów I roku 2020: Pani Wiolety Dąbkowskiej i Pani Marty Szczubełek.

Jednocześnie informujemy, że są Państwo zobowiązani do odbycia praktyk w Sądzie Okręgowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy.

Harmonogram praktyk SO w Ostrołęce