Dla aplikantów

Zaliczenie roku

Uprzejmie informuję, że w celu zaliczenia roku aplikanckiego należy złożyć w siedzibie OIRP w Olsztynie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023 r.:

1)            dzienniczek aplikanta,

2)            pisemną informację o przebiegu patronatu za okres lipiec-grudzień 2023 r.

3)            pisemną opinię o aplikancie

Równocześnie informuję, że przyjmowany będzie wyłącznie komplet dokumentów wskazanych powyżej.

Dodatkowo należy  dostarczyć do siedziby OIRP:

4)            oświadczenie-patrona

/-/ Michał Korwek

Kierownik Szkolenia Aplikantów

2. wzór informacji o przebiegu patronatu 2020

3. wzór opinii patrona 2020

4. oświadczenie-patrona-2023