Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Szkolenie ON-LINE: Odwołanie i postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą

W dniu 16 grudnia 2023 r.(sobota) w godzinach 9:00-13:00 odbędzie się szkolenie w trybie on-line dla radców prawnych pt.

Odwołanie i postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą

Szkolenie poprowadzi r.pr. Patrycja W. Oleksińska-Dąbrowska Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie reprezentowania interesów zamawiających i wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wielokrotnie brała udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w sprawach ze skarg rozstrzyganych przed Sądem Okręgowym. Autorka publikacji branżowych oraz trener szkoleniowy.

Ilość miejsc na szkolenie – 500.

Szkolenie odbędzie się poprzez platformę internetową ZOOM w formie videokonferencji.

Do udziału w szkoleniu niezbędny jest dostęp do internetu, komputer/laptop/tablet/telefon wyposażony w kamerę oraz wskazane jest korzystanie ze słuchawek z mikrofonem – choćby telefonicznych (dla osób chcących aktywnie brać udział w szkoleniu poprzez zadawanie pytań prowadzącemu).

Podczas szkolenia wygenerowana zostanie lista obecności uczestników, dlatego za udział w tej formie szkolenia będą naliczane punkty szkoleniowe dla osób zarejestrowanych i uczestniczących w szkoleniu.

UWAGA! Nowy sposób rejestracji na szkolenie!

W celu zarejestrowania się na szkolenie należy kliknąć w link:

oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez wpisanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz nr wpisu na listę OIRP w Olsztynie (są to dane niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu).

Rejestracja na szkolenie możliwa jest do dnia 14.12.2023 r. do godz. 14,00.

Link uprawniający do wzięcia udziału w szkoleniu zostanie Państwu przesłany w piątek 15 grudnia 2023 r.

W celu uczestnictwa w szkoleniu należy kliknąć w otrzymany na Państwa e-mail link w dniu 16 grudnia 2023 r. przed godziną 9:00.

Uwaga! Do każdego zgłoszenia generowany jest indywidualny link, który ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo w sieci nie może być udostępniony innym osobom nie zgłoszonym na szkolenie, ani osobom trzecim.

SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA RADCÓW PRAWNYCH NASZEJ IZBY.

 

Michał Korwek

Przewodniczący Komisji ds. doskonalenia zawodowego,

integracji i sportu OIRP w Olsztynie