Dla aplikantów

Wyniki kolokwium poprawkowego III roku z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo administracyjne, prawo finansowe i podatkowe w dniu 3.12.2019 r.

Wyniki kolokwium poprawkowego III roku z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo administracyjne, prawo finansowe i podatkowe przeprowadzonego w dniu 3.12.2019 r.

 

Kod Kazus Ocena
G 15 30 bdb
G 17 26 db
G 16 29 bdb