Ogłoszenia Strona główna

Studia Podyplomowe „Prawo Nowych Technologii”

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Prawa Nowych Technologii ogłasza rekrutację na II Edycję studiów podyplomowych „Prawo Nowych Technologii”.

Czas trwania studiów: dwa semestry (styczeń 2020 – listopad 2020). Adresatami studiów podyplomowych są prawnicy oraz osoby zarządzające projektami, w szczególności w sektorze technologicznym, informatycznym i mediów, a także pracownicy instytucji publicznych i samorządowych odpowiedzialni za obszar nowych technologii. Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie prawa nowych technologii zapewniającym przygotowanie do stosowania nowych rozwiązań prawnych w praktyce. W szczególności w programie znajdują się zagadnienia własności intelektualnej i ochrony technologii (know-how), w tym sztucznej inteligencji (AI), internetu rzeczy i blockchain, strategie ochrony wynalazków w sektorze informatycznym i biotechnologicznym, zagadnienia handlu elektronicznego i umów w gospodarce cyfrowej, płatności elektronicznych oraz ochrony konkurencji i konsumenta, mediów elektronicznych oraz prawnej ochrony informacji oraz cyberbezpieczeństwa.

Wykładowcy są pracownicy naukowi i eksperci m.in. z: INP PAN; UW, UJ, UAM, UŚ, UŁ i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitni praktycy z wiodących przedsiębiorstw branży nowych technologii i przemysłu.

Termin składania dokumentów: do 10 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje: na stronie www:inp.pan.pl

Łącząc wyrazy szacunku

dr hab. Paweł Podrecki prof. INP PAN

Kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii

Instytutu Nauk Prawnych PAN