Dla aplikantów

Wyniki kolokwium poprawkowego i opis istotnych zagadnień zadania z z zakresu postępowania karnego, postępowania karnoskarbowego i postępowania w sprawach o wykroczenia

Publikujemy wyniki i opis istotnych zagadnień zadania z z zakresu postępowania karnego, postępowania karnoskarbowego i postępowania w sprawach o wykroczenia

Wyniki kolokwium poprawkowego z przedmiotu Prawo karne, postępowanie karne

2023.12.13_OPIS ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ_Prawo karne_II termin dodatkowy