Strona główna

Edukacja prawna – Przedszkole w Lidzbarku Warmińskim

W dniu 8.12.2023 r. odbyło się spotkanie r.pr. Katarzyny Horby z dziećmi z Przedszkola Nr 5 „PIĄTECZKA” w Lidzbarku Warmińskim.

Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się  jakie mamy zawody prawnicze na czym polegają i czym się od siebie różnią. Dzieci otrzymały wiedzę o najważniejszych prawach i obowiązkach dziecka oraz z jakich przepisów one wynikają.

Dzieci były bardzo zainteresowane tematem i aktywnie uczestniczyły w dyskusji. Podawały przykłady sytuacji, w których powinny zastosować swoje prawa i obowiązki (również w przedszkolu). W nagrodę za dobre odpowiedzi otrzymywały naklejki dotyczące poszczególnych praw dziecka i symboli w prawie.

Przedszkole uzyskało też książeczki edukacyjne.

Mini togi cieszyły się szczególnym zainteresowaniem wśród przedszkolaków. Dzieci bardzo chętnie wcielały się w rolę poszczególnych zawodów prawniczych przymierzając je i pozując do zdjęć.

Wizyta zakończyła się sukcesem i wyrażeniem chęci kolejnych spotkań.