Dla aplikantów

Termin kolokwium z przedmiotu kodeks spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Uprzejmie informujemy, że kolokwium z przedmiotu kodeks spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 roku o godz. 12:00.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska