Strona główna

Radca Prawny OIRP w Olsztynie laureatem drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych

Radca prawny Marek Salamonowicz w dniu 26 października 2020 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odebrał nagrodę jako laureat drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych.

Monografia radcy prawnego Marka Salamonowicza pt. „Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe” uzyskała drugie miejsce spośród prac habilitacyjnych z zakresu nauk prawnych.

Panu Mecenasowi gratulujemy nagrody oraz składamy życzenia dalszych sukcesów naukowych i zawodowych.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Link do wydarzenia: https://iws.gov.pl/wreczenie-nagrod-konkurs-na-najlepsza-prace-doktorska-i-habilitacyjna-z-zakresu-nauk-prawnych/