Dla aplikantów

Praktyki III roku w czerwcu 2016

Aplikanci odbywający praktykę w czerwcu 2016 r. w Urzędzie Miasta w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do koordynatora zespołu radców prawnych Urzędu Miasta w Olsztynie r.pr. Marty Konopackiej w dniu 1.06.2016 roku (środa) godz. 9:00 pok. 333.

 

Aplikanci odbywający praktykę w czerwcu 2016 r. w Izbie Skarbowej w Olsztynie proszeni się o zgłoszenie się do r.pr. Beaty Romanowicz w dniu 08.06.2016 r. (środa) pok. 214 o godz. 09.00

 

Aplikanci odbywający praktykę w czerwcu 2016 r. w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie proszeni się o zgłoszenie się w dniu 08.06.2016 r. (środa) pok. 110 o godz. 09.00.

 

Aplikanci odbywający praktykę w czerwcu 2016 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do siedziby WINB w dniu 01.06.2016 r. (środa) godz. 10:00, pok. 225.

 

Aplikanci odbywający praktykę w czerwcu 2016 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie proszeni się o zgłoszenie się w dniu 2.06.2016 r.(czwartek) pok. 148 o godz. 08.30.

Praktyki w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie będą odbywały się wg harmonogramu: praktyki UW w czerwcu 2016 

 

Aplikanci odbywający praktykę w czerwcu 2016 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do Prezes RIO r.pr. Iwony Bendorf – Bundorf w dniu 07.06.2016 r. (wtorek) godz. 10.00 pok. 421.