Dla aplikantów

Legitymacja aplikanta radcowskiego

Uprzejmie informujemy, że uzyskanie legitymacji aplikanta radcowskiego odbywa się za pomocą Extranetu – instrukcja do pobrania  
[UWAGA! wymagane zdjęcie w wersji elektronicznej, odpowiedzialność za przekazanie prawidłowego zdjęcia ponosi aplikant radcowski].
Dostęp do Extranetu Aplikantów Radcowskich znajduje się na https://aplikanci.olsztyn.oirp.devconfido.pl/
Dla osób korzystających po raz pierwszy prosimy o zapoznanie się z instrukcją uzyskania loginu i hasła:
Loginem jest numer PESEL.
Hasło to 3 pierwsze litery nazwiska, 3 pierwsze litery imienia i 3 ostatnie cyfry nr PESEL. W sumie 9 znaków. Do wpisywania hasła używaj małych liter.
Po zalogowaniu zmień swoje tymczasowe hasło na własne!
Za legitymację należy dokonać wpłaty:
– na konto OIRP PKO BANK POLSKI S.A. 04 1440 1228 0000 0000 0480 3574 (potwierdzenie przelewu przesłać do Biura OIRP w formie elektronicznej lub papierowej)
w kasie OIRP przy ul. Kopernika 10 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10-14 (okazać dowód wpłaty).
Koszt legitymacji z mikroprocesorem bezstykowym (standardowa) wynosi 27 zł.
Legitymacja zostanie zamówiona wyłącznie po przekazaniu dowodu opłaty.