Dla radców

Legitymacja radcy prawnego

Uprzejmie informujemy, że uzyskanie legitymacji radcy prawnego możliwe jest na dwa sposoby.
I. Zamówienie legitymacji radcy prawnego przez Extranet – instrukcja do pobrania [UWAGA! wymagane zdjęcie w wersji elektronicznej, odpowiedzialność za przekazanie prawidłowego zdjęcia ponosi radca prawny].
Dostęp do Extranetu Radcy Prawnego znajduje się na stronie https://radcy.olsztyn.oirp.devconfido.pl/ .
Dla osób korzystających po raz pierwszy prosimy o zapoznanie się z instrukcją uzyskania loginu i hasła:
Loginem jest numer wpisu, podczas wpisywania loginu używaj dużych liter.
Hasło to 3 pierwsze litery nazwiska, 3 pierwsze litery imienia i 3 ostatnie cyfry nr PESEL. W sumie 9 znaków. Do wpisywania hasła używaj małych liter.
Po zalogowaniu zmień swoje tymczasowe hasło na własne!
II. W wyjątkowych przypadkach zamówienie legitymacji radcy prawnego w Biurze OIRP:
Legitymację można zamówić w wyjątkowych przypadkach osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną przesyłając zdjęcie w formie elektronicznej (zalecane) lub papierowej wraz z podaniem imienia, nazwiska, numeru wpisu oraz daty urodzenia.
UWAGA! OIRP w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za jakość zdjęcia na legitymacji radcy prawnego przekazanego do Biura OIRP w formie papierowej.
Niezależnie od formy złożenia zamówienia na legitymację należy dokonać wpłaty:
– na konto OIRP PKO BANK POLSKI S.A. 04 1440 1228 0000 0000 0480 3574 (potwierdzenie przelewu przesłać do Biura OIRP w formie elektronicznej lub papierowej)
w kasie OIRP przy ul. Kopernika 10 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10-14 (okazać dowód wpłaty).
Legitymacja zostanie zamówiona wyłącznie po przekazaniu dowodu opłaty.
Koszt legitymacji wynosi odpowiednio:
1. legitymacja z mikroprocesorem bezstykowym (standardowa) – 32 zł