Dla aplikantów

Informacja dla aplikantów dot. organizacji kolokwium

W związku z zaplanowanym na dzień 13 października 2020 roku kolokwium z przedmiotu prawo rodzinne i opiekuńcze informujemy, że kolokwium rozpocznie się o godz. 12:00 w sali wykładowej na ul. Warmińskiej 14.

W związku z dużą  ilością osób zdających rozpoczniemy odczytywanie listy i losowanie kodów od godziny 11:40.

Prosimy o przybycie w kolejności alfabetycznej w następujących godzinach:

11:40 – B-Jas

11:45- Jo-Mat

11:50- Mi-Su

11:55-Sw-Zys

Ze względu na nasze bezpieczeństwo prosimy o nie gromadzenie się w korytarzu oraz o zachowanie dystansu społecznego.

Każdy zobowiązany jest do posiadania własnego długopisu do podpisania listy obecności oraz osłony ust i nosa, niedopuszczalne jest pożyczanie kodeksów i innych dozwolonych pomocy w trakcie kolokwium.

Osoby, które nie stawią się w wyznaczonej godzinie zostaną wpuszczone na salę po zakończeniu odczytywania listy obecności.