Działalność zagraniczna Strona główna

OIRP Olsztyn w Barcelonie

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 roku w Barcelonie odbyło się doroczne spotkanie Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), którego członkiem od 2012 roku jest również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie.

Naczelnym tematem tegorocznego Kongresu było zagadnienie podziału władzy i fundamentalnych aspektów rządów prawa. W trakcje sesji trwającej cały dzień odniesiono się do powyższego zagadnienia w bardzo ciekawy i różnorodny sposób, prezentując wystąpienia nawiązujące zarówno do myśl Monteskiusza, jak i sytuacji konstytucyjnej i prawnej w poszczególnych państwach współcześnie. W treści wystąpień znalazły się odesłania między innymi do sytuacji w Polsce, Rumunii, Turcji, Kolumbii ora na Węgrzech. Temat konferencji wzbudził dyskusje i zainteresowanie wśród uczestników konferencji.

W trakcie Kongresu jego uczestnicy mieli także okazję Gran Teatre del Liceu – teatr operowy w Barcelonie. Został on otwarty 4 kwietnia 1847 i należy do ważniejszych teatrów muzycznych w Hiszpanii, jak i do większych i lepszych pod względem akustycznym scen tego typu na świecie. W odróżnieniu od wielu teatrów operowych w Europie zbudowanych na koszt władców, Liceu został sfinansowany przez prywatnych sponsorów zgromadzonych w Stowarzyszeniu na rzecz Teatru Liceu (kat. Societat del Gran Teatre del Liceu).

W dniu 1 czerwca 2019 roku miało miejsce natomiast Zgromadzenie Ogólne FBE, podczas którego m.in. wysłuchano sprawozdań Przewodniczących poszczególnych komisji tematycznych, a także dokonano wyboru drugiego vice-Prezydenta FBE oraz nowego Sekretarza tej organizacji. Zgromadzenie Ogólne podjęło także uchwały zdecydowanie potępiające naruszenia standardów konstytucyjnych m.in. w Turcji i na Węgrzech.

Spotkanie w Barcelonie było także – podobnie jak w przypadku wszystkich innych Kongresów – doskonała okazją do prezentacji i promocji naszej Izby pośród innych członków FBE. Udało nam się nawiązać szereg cennych kontaktów z innymi Izbami oraz wymienić doświadczenia z ich przedstawicielami, co mamy nadzieję, że zaowocuje w nieodległej przyszłości dalszym rozwojem kontaktów międzynarodowych naszej Izby.

Radca prawny

Dariusz Gibasiewicz

Zdjęcia:OIRP Olsztyn w Barcelonie