Działalność zagraniczna Ogłoszenia Strona główna

OIRP Olsztyn w Paryżu

W dniach 27-28 września 2021 roku w Paryżu odbyło się doroczne (z przerwą w poprzednim roku ze względu na panującą pandemię) spotkanie Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), którego członkiem od 2012 roku jest również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie.

W tym roku postanowiono poruszyć podczas Kongresu kilka tematów, które dotyczą kwestii niezwykle aktualnych. Naczelnymi tematami obrad były: realizacja prawa do sądu, pomoc prawna oraz rola samorządów prawniczych i prawników w jej świadczeniu, pomoc prawna ofiarom zamachów terrorystycznych, kryzys zdrowotny oraz powodowane przez niego wyzwania dla prawników.

Tematy konferencji wzbudziły dyskusje i żywotne zainteresowanie; w szczególności prezentacja rozwiązań systemowych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w innych krajach europejskich pokazała jak dalece niewydolne i niedofinansowane są polskie rozwiązania.

W dniu 28 września 2021 roku odbyło się natomiast Forum liderów izb prawniczych, które okazało się doskonałym forum wymiany poglądów, opinii i doświadczeń związanych z aktualną problematyką działalności samorządów prawniczych. Z niezwykłym zainteresowaniem wysłuchano także informacji o aktualnej sytuacji prawników w Bejrucie w związku z kryzysem ekonomicznym, które to informacje zostały przedstawione przez Dziekana Izby Adwokackiej w Bejrucie.

W tym dniu miało miejsce również Zgromadzenie Ogólne FBE, podczas którego m.in. wysłuchano sprawozdań Przewodniczących poszczególnych komisji tematycznych. Zgromadzenie Ogólne podjęło także szereg uchwał w sprawach: uwolnienia tureckich prawników więzionych z powodów politycznych, wsparcia dla afgańskich prawników; niezwykle trudnej sytuacji prawników na Białorusi; niezależności systemu wymiaru sprawiedliwości w Kolumbii, aktualnej sytuacji uchodźców na granicy Białorusi z Polską i Litwą.

Spotkanie w Paryżu było także – podobnie jak w przypadku wszystkich innych Kongresów – doskonała okazją do prezentacji i promocji naszej Izby pośród innych członków FBE. Udało nam się nawiązać szereg cennych kontaktów z innymi Izbami oraz wymienić doświadczenia z ich przedstawicielami, co mamy nadzieję, że zaowocuje w nieodległej przyszłości dalszym rozwojem kontaktów międzynarodowych naszej Izby.

Dariusz Gibasiewicz

Członek Komisji Spraw Zagranicznych i Nowych Technologii

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: OIRP Olsztyn w Paryżu (2021)