Działalność zagraniczna Strona główna

OIRP Olsztyn w Bolonii

W dniach 17-19 maja 2018 roku w Bolonii odbyło się doroczne spotkanie Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), którego członkiem od 2012 roku jest również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie.

Naczelnym tematem tegorocznego Kongresu było zagadnienie związków jednopłciowych i regulacji prawnych ich dotyczących. Odbył się szereg bardzo ciekawych wykładów dotyczących tej kwestii. Przedstawiono różne rozwiązania dotyczące homoseksualnych małżeństw oraz doświadczenia związane z ponadnarodowymi sporami sądowymi dotyczącymi opieki i ochrony nieletnich. Przedstawiono także europejskie orzecznictwo dotyczące tej tematyki.

Temat konferencji wzbudził dyskusje i zainteresowanie różnymi rozwiązaniami dotyczącymi małżeństw heteroseksualnych i homoseksualnych oraz sporami w tym zakresie z elementami transgranicznymi.

W dniu 19 maja 2018 roku miało miejsce natomiast Zgromadzenie Ogólne FBE, podczas którego m.in. wysłuchano sprawozdań Przewodniczących poszczególnych komisji tematycznych, a także dokonano wyboru drugiego vice-Prezydenta FBE oraz nowego Skarbnika tej organizacji. Tym ostatnim została Monique Stengel, którą nasza Izba miała wielokrotnie przyjemność gościć. Natomiast drugim vice-Prezydentem została wybrana Przedstawicielka Izby paryskiej – Dominique Attias. Zgromadzenie Ogólne podjęło także uchwały zdecydowanie potępiające naruszenia praworządności w Polsce i w Rumunii.

Spotkanie w Bolonii było także – podobnie jak w przypadku wszystkich innych Kongresów – doskonała okazją do prezentacji i promocji naszej Izby pośród innych członków FBE. Udało nam się nawiązać szereg cennych kontaktów z innymi Izbami oraz wymienić doświadczenia z ich przedstawicielami, co mamy nadzieję, że zaowocuje w nieodległej przyszłości dalszym rozwojem kontaktów międzynarodowych naszej Izby.

r.pr. Dariusz Gibasiewicz

Zapraszamy do Galerii:OIRP w Bolonii