Działalność zagraniczna Strona główna

OIRP Olsztyn w Kaliningradzie

W dniach 20-22 czerwca 2019 roku Adwokatura Obwodu Kaliningradzkiego zorganizowała w Swietlogorsku VII konferencję na temat „Współpracy prawniczej na terytorium krajów nadbałtyckich”. Na to wydarzenie zostali zaproszeni także przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

W konferencji wzięła udział rekordowa liczba przedstawicieli zawodów prawniczych z Polski, Łotwy, Białorusi, Bułgarii, Ukrainy, Niemiec a także przedstawiciele samorządu Adwokatury Federacji Rosyjskiej na czele z jej Prezydentem  i adwokaci z poszczególnych izb położonych na jej terytorium. Naszą izbę reprezentował Wicedziekan Michał Korwek oraz Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą OIRP Olsztyn Dariusz Gibasiewicz.

Wydarzenie rozpoczęło się od powitalnego przemówienia Prezydenta Adwokatury Federacji Rosyjskiej Pana Pilipenko oraz Dziekana Izby Adwokackiej Obwodu Kaliningradzkiego Pana E. Galaktionowa, a także zaproszonych gości z innych regionów Rosji oraz z zagranicy. Następnie przedstawione zostały wystąpienia poszczególnych prelegentów dotyczące merytorycznych aspektów działania adwokatury, jej struktury, zadań i obowiązków. Przedstawione prezentacje spotkały się z zainteresowaniem, bowiem poruszana problematyka ma charakter transgraniczny i pojawia się jako istotne zagadnienie we wszystkich krajowych samorządach prawniczych.

W trakcie konferencji uhonorowano także najbardziej zasłużonych członków lokalnego samorządu. Był to także czas gratulacji i szeregu przemówień. W godzinach wieczornych kontynuowano obchody w nieco mniej oficjalnych warunkach. Drugiego dnia wizyty organizatorzy zabrali natomiast uczestników spotkania na wycieczkę po wybrzeżu obwodu kaliningradzkiego, która również dostarczyła szeregu atrakcji.

Udział przedstawicieli naszej Izby w uroczystościach zorganizowanych przez Okręgową Izbę Adwokacką w Kaliningradzie pozwolił na wzmocnienie stosunków z członkami rosyjskiej palestry.

 

Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą

Dariusz Gibasiewicz

Zdjęcia:OIRP Olsztyn w Kaliningradzie