Egzamin radcowski

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 do 31 marca 2017 roku odbywa się egzamin radcowski. Do egzaminu przystąpiły 84 osoby w tym: 2 osoby , które wykonywały czynności bezpośrednio związane e świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego / art. 25 ust. 2 pkt 3/, 2 osoby, które były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej / art. 25 ust. 2...

Szczegóły

Lekcje prawa w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kroczewie

W dniu 27 marca 2017 r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr w Kroczewie, odbyła się lekcja prawa z udziałem gimnazjalistów i nauczycieli, w przedłużonym na życzenie młodzieży, czasie. Otwarcia spotkania dokonała Dyrektor tegoż Zespołu – Pani Urszula Drzewaszewska. Lekcję Poprowadził Lech Ciarkowski...

Szczegóły

Szkoła prawa niemieckiego UWM

Wydział Prawa i Administracji UWM organizuje szkolenie szczegóły do pobrania: Szkoła Prawa Niemieckiego Zainteresowani proszeni są o kontakt z kierownikiem szkolenia, dr n. pr., r. pr. Januszem Orłowskim e.mail: janusz.orlowski@uwm.edu.pl

Szczegóły

Praktyki dla aplikantów III roku w kwietniu 2017 r.

Harmonogram praktyk III rok aplikacji radcowskiej Harmonogram praktyk 2017 Harmonogram praktyk III rok aplikacji radcowskiej  z podziałem na urzędy Harmonogram praktyk 2017 - podział na urzędy   Aplikanci odbywający praktykę w kwietniu 2017 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się na zajęcia praktyczne...

Szczegóły

Wyjazd szkoleniowy na Kubie – 2017 r.

W dniach 16-24 marca 2017 r. odbyło się kolejne, szóste już, wyjazdowe szkolenie zagraniczne zorganizowane przez OIRP w Olsztynie. Tym razem na miejsce szkolenia dla ponad 50 osób wybrano hotel Iberostar Tainos, znajdujący się w pobliżu miejscowości Varadero, położonej na półwyspie o tej samej nazwie, na wyspie Kuba. Nasza podróż była długa i „wyboista”. Planowo...

Szczegóły

Oferta dla OIRP w Olsztynie Fitness Klubu KINETIC

OIRP w Olsztynie ponownie informuje o możliwości nawiązania współpracy z Kinetic Fitnes Club w zakresie korzystania przez członków OIRP oraz ich osób towarzyszących z Karty Kinetic (umożliwiających korzystanie z obiektów sportowych i rekreacyjnych). Nowe, niezgłoszone dotychczas osoby zainteresowane uzyskaniem Karty Kinetic, po zapoznaniu się z warunkami...

Szczegóły

Zapytanie ofertowe

Firma PROFIT rozszerzająca swoją działalność o prowadzenie Agencji Pracy Tymczasowej poszukuje osoby specjalizującej się w tematyce sporządzania umów pomiędzy agencją pracy tymczasowej  a pracodawcą- użytkownikiem. Umowa musi być zawarta zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych oraz zawierać dodatkowe klauzule zabezpieczające...

Szczegóły

Studia Podyplomowe „Prawo karne skarbowe”

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji Podyplomowych Studiów "Prawa karnego skarbowego", prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przy Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki. Zajęcia mają formę wykładów i konwersatoriów. Będą one prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych z Uniwersytetu Łódzkiego, w tym także...

Szczegóły