Bez kategorii Strona główna

Lekcje prawa w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kroczewie

W dniu 27 marca 2017 r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr w Kroczewie, odbyła się lekcja prawa z udziałem gimnazjalistów i nauczycieli, w przedłużonym na życzenie młodzieży, czasie.

Otwarcia spotkania dokonała Dyrektor tegoż Zespołu – Pani Urszula Drzewaszewska. Lekcję Poprowadził Lech Ciarkowski – Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

Przedmiotem lekcji były zagadnienia dotyczące:

  • istoty samego prawa,
  • wzajemnych relacji tegoż prawa z normami obyczajowymi i moralnymi,
  • pojęcia zdarzeń prawnych,
  • obowiązywania prawa w czasie, przestrzeni i w stosunku do osób,
  • źródeł prawa wg art. 87 Konstytucji RP,
  • istoty stosunku prawnego ze szczególnym uwzględnieniem stosunku cywilnoprawnego (treść, przedmiot i podmioty tegoż stosunku).

Zajęcia odbywały się w bardzo przyjaznej atmosferze i były urozmaicone żartami prawniczymi.

Uczniowie wykazali chęć ponownego spotkania w przyszłym roku szkolnym. Tematyka tegoż spotkania obejmowałaby zagadnienia związane ze zdarzeniami prawnymi, które niesie dynamicznie rozwijająca się informatyzacja wszystkich dziedzin życia, w tym także codziennego życia osobistego.

Każdy z uczestników lekcji otrzymał okolicznościowy upominek w postaci długopisu
z adresem strony internetowej, poświęconej edukacji prawnej, prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie.

W ocenie prowadzącego zajęcia nie bez znaczenia pozostaje fakt, że uczniowie Publicznego Gimnazjum aktywnie uczestniczą w olimpiadzie Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów.

Na zakończenie tej relacji godzi się podkreślić i podziękować za inicjatywę, zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu lekcji prawa w Publicznym Gimnazjum – Pani Dyrektor Urszuli Drzewaszewskiej.

Podziękowanie

Galeria Lekcje prawa w ZSO Nr 1 w Kroczewie

 

Lech Ciarkowski

Wicedziekan OIRP w Olsztynie