Sport i turystyka Strona główna

Oferta dla OIRP w Olsztynie Fitness Klubu KINETIC

OIRP w Olsztynie ponownie informuje o możliwości nawiązania współpracy z Kinetic Fitnes Club
w zakresie korzystania przez członków OIRP oraz ich osób towarzyszących z Karty Kinetic (umożliwiających korzystanie z obiektów sportowych i rekreacyjnych).

Nowe, niezgłoszone dotychczas osoby zainteresowane uzyskaniem Karty Kinetic, po zapoznaniu się z warunkami nabycia karty zawartymi w załączniku i wykazem obiektów, proszone są o przesłanie w terminie do 31 marca 2017 r. mailowego zgłoszenia zawierającego (imię nazwisko członka OIRP oraz adres mailowy; imię nazwisko osoby towarzyszącej; imię nazwisko dziecka oraz jego data urodzenia).

Maile zgłaszające proszę przesyłać wyłącznie na adres:  biuro@oirp.olsztyn.pl

Nawiązanie współpracy uzależnione jest od ilości członków OIRP w Olsztynie, którzy zadeklarują chęć zakupu kart i korzystania z programu.

Oferta

Wykaz obiektów

Michał Korwek

Wicedziekan