Strona główna

Studia Podyplomowe „Prawo karne skarbowe”

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji Podyplomowych Studiów „Prawa karnego skarbowego”, prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przy Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki.

Zajęcia mają formę wykładów i konwersatoriów. Będą one prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych z Uniwersytetu Łódzkiego, w tym także przedstawicieli zawodów prawniczych: Sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, a także specjalistów wybranych dziedzin spoza Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowcy legitymują się stopniem naukowym co najmniej doktora.

Program Studiów obejmuje 156 godzin dydaktycznych, ujętych w 4 bloki tematyczne. Zajęcia będą prowadzone tylko w soboty. Studia kończą się egzaminem.

Opłata za Studia wynosi 3800 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
Planowany termin inauguracji to 22 kwietnia 2017 r., a zakończenia – styczeń 2018 r. Zgłoszenia można nadsyłać do 9 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat programu, uczestnictwa i organizacji Studiów można uzyskać w sekretariacie Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji UŁ, ul.Kopcińskiego 8/12, pok. 4.13, tel: 42 635 46 29, fax: 42 665 53 99 oraz na stronie internetowej WPiA UŁ: www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe. Adres e-mail: prawokarneskarbowe@wpia.uni.lodz.pl

Zapraszamy do udziału w Studiach zainteresowanych radców prawnych i aplikantów.

Z poważaniem
dr hab. Radosław Olszewski, prof. nadzw. UŁ
Kierownik Podyplomowych Studiów „Prawa karnego skarbowego”