Aplikanci odbywający praktykę w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie w miesiącu październiku 2018 r. proszeni są o zgłoszenie się w dniu 4.10.2018 r. (czwartek) pok. 420 o godz. 09.00 .

Aplikanci odbywający praktykę w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie w miesiącu listopadzie 2018 r. proszeni są o zgłoszenie się w dniu 8.11.2018 r. (czwartek) pok. 420 o godz. 09.00 .