Dla aplikantów

Zmiana terminu praktyk w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

Uprzejmie informujemy, że praktyki w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z dnia 27 września 2018 roku zostały przeniesione na dzień 26 września 2018 r.

Aplikanci proszeni są o zgłoszenie na zajęcia praktyczne w sekretariacie Wydziału Prawnego i Nadzoru, pok. 148 o godz. 8:30 w dniu 26 września 2018 r.