Dla aplikantów

Zbiór pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2022 + wykaz aktów prawnych 2022

Publikujemy Uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 395/XI/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2022 oraz Uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 394/XI/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2022.

394_XI_2021_w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych 2022

395_XI_2021_w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2022