Dla aplikantów

Zajęcia dla aplikantów I, II, III roku na platformie e-learningowej

Informujemy, ze na platformie e-learningowej Krajowej Izby Radców Prawnych https://e-learning.kirp.pl udostępnione są zajęcia e-learningowe dla aplikantów radcowskich I, II, III roku.

Osoby, które z różnych przyczyn nie były obecne na zajęciach szkoleniowych w czasie trwania pandemii mogą przedstawić zaświadczenie z odbytego szkolenia e-learningowego z odpowiedniego przedmiotu – wówczas obecność zostanie im zaliczona w odpowiedniej liczbie godzin.

Zapraszamy do zapoznania się z listem Przewodniczącej Komisji Aplikacji KRRP Pani Anny Ignaczak.

Kierownik Szkolenia Aplikantów

Michał Korwek

Pismo dot. zajęć e-learningowych dla aplikantów