Ogłoszenia Strona główna

Zaproszenie – Kraków IP Summer School 2020 ONLINE edition 14-18 września 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Uniwersytet Jagielloński – Wydział Prawa i Administracji oraz Katedra Prawa Własności Intelektualnej serdecznie zapraszają do uczestnictwa w сzwartej edycji Kraków Intellectual Property Law Summer School – szkoły letniej prawa własności intelektualnej, która w tym roku wyjątkowo odbędzie online w dniach 14-18 września 2020 r.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Szkoły letniej jest IP Quality. Wykład wprowadzający na temat Patent Quality wygłosi prof. Christoph Ann z TUM w Monachium. Chcemy zastanowić się nad jakością i wartością formalnej i nieformalnej ochrony dóbr niematerialnych. Ponadto w programie Szkoły letniej przewidziane są warsztaty rozwijające ważne umiejętności praktyczne – prezentacji, argumentacji i publikowania tekstów prawniczych.

Wykłady i warsztaty będą prowadzone przez wybitnych wykładowców i praktyków w dziedzinie prawa własności intelektualnej zarówno z uczelni zagranicznych jak i polskich, oraz przedstawicieli Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Szkoła letnia została objęta patronatem Urzędu Patentowego RP. Program w całości prowadzony jest w języku angielskim. Uczestnicy otrzymują oficjalne certyfikaty potwierdzające tematykę odbytych zajęć oraz liczbę godzin wykładowych. W załączeniu materiały promocyjne.

 

Program Szkoły jest dostępny na stronie http://ipsummer.law.uj.edu.pl/programme/

 

Wszelkie informacje na temat zasad uczestnictwa w Szkole można znaleźć na stronie:

http://ipsummer.law.uj.edu.pl/

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Komitet Organizacyjny Szkoły Letniej

 

Kraków IP Law Summer School

Organizing Committee

IPSS2020 – draft programme 10.06.2020

plakat ip 2020

ulotka ip2020