Strona główna

Egzamin Radcowski 2020 rozpoczęty!

W dniu 23 czerwca 2020 roku rozpoczął się egzamin radcowski w reżimie sanitarnym, egzamin będzie trwał 4 dni:

23 czerwca 2020 r. godz. 10.00 – część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego,

24 czerwca 2020 r. godz. 10.00 – część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego,

25 czerwca 2020 r. godz. 10.00 – część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego,

26 czerwca 2020 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.

 

Do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Olsztynie przystąpi 48 osób.

 

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!!!