Dla aplikantów

Wyniki kolokwium z przedmiotu: Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne 16 listopada 2021 r.

Publikujemy wyniki kolokwium z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne, które zostało przeprowadzone 16 listopada 2021 r.

Wyniki kolokwium Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne w dniu 16 listopada 2021 r

ROZWIĄZANIE KAZUSU 2021 (KSH)