Dla aplikantów

Terminy kolokwiów poprawkowych i dodatkowych I, II,III roku

I rok

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo cywilne oraz kolokwium dodatkowe dla osoby, która nie przystąpiła do kolokwium w wyznaczonym terminie i usprawiedliwiła nieobecność w terminie przewidzianym w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej odbędzie się 7 grudnia 2021 r. o godz. 12:00, kolokwium odbędzie się stacjonarnie w siedzibie OIRP przy ul. Kopernika 10.

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu postępowanie cywilne oraz kolokwium dodatkowe dla osoby, która nie przystąpiła do kolokwium w wyznaczonym terminie i usprawiedliwiła nieobecność w terminie przewidzianym w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej odbędzie się 2 grudnia 2021 r. o godz. 15:00, kolokwium odbędzie się zdalnie.

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz kolokwium dodatkowe dla osób, które nie przystąpiły do kolokwium w wyznaczonym terminie i usprawiedliwiły nieobecność w terminie przewidzianym w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej odbędzie się 10 grudnia 2021 r. o godz. 13:00, kolokwium odbędzie się zdalnie harmonogram kolokwium poprawkowe prawo pracy 10.12.2021

II rok

Kolokwium poprawkowe i dodatkowe z przedmiotu prawo gospodarcze dla osób, które nie przystąpiły do kolokwium w wyznaczonym terminie i usprawiedliwiły nieobecność w terminie przewidzianym w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej odbędzie się 7 grudnia 2021 r. o godz. 12:00, kolokwium odbędzie się zdalnie Harmonogram kolokwium poprawkowe prawo gospodarcze 7.12.2021

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia odbędzie się 16 grudnia 2021 r. o godz. 15:00, kolokwium odbędzie się zdalnie.

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu kodeks spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne odbędzie się 14 grudnia 2021 r. o godz. 15:00, kolokwium odbędzie się zdalnie.

III rok

Kolokwium dodatkowe z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe dla osoby, która nie przystąpiła do kolokwium w wyznaczonym terminie i usprawiedliwiła nieobecność w terminie przewidzianym w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej odbędzie się 2 grudnia 2021 r. o godz. 15:00, kolokwium odbędzie się zdalnie.