Dla aplikantów

Wyniki kolokwium z przedmiotu prawo rodzinne i opiekuńcze

Publikujemy wyniki kolokwium II roku z przedmiotu prawo rodzinne i opiekuńcze przeprowadzonego w dniu 18.06.2019 r.

Prawo rodzinne II rok 2019-wyniki

Jednocześnie informujemy, że prace do wglądu będą udostępnione od 3.07.2019 r.

 

Kierownik Szkolenia Aplikantów

Michał Korwek