Dla aplikantów

Wyniki kolokwium z przedmiotu prawo karne

Publikujemy wyniki z przedmiotu Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia
przeprowadzonego w dniu 5 listopada 2019 r.

Wyniki kolokwium II roku 2019 prawo karne 5.11.2019

Jednocześnie informujemy, że prace do wglądu będą udostępnione od 3 grudnia 2019 r.