Dla aplikantów

Wyniki kolokwium poprawkowego II roku z przedmiotu prawo spółek handlowych przeprowadzonego w dniu 3.12.2019 r.

Wyniki kolokwium poprawkowego II roku z przedmiotu prawo spółek handlowych przeprowadzonego w dniu 3.12.2019 r.

Kod Kazus Ocena
G 13 20 dst
G 14 24 db
G 11 22 dst